ვიდეო სტუდია


მდგრადი განვითარების და ქსელური ინფრასტრუქურის ხელშეწყობის მიზნით, დეპარტამენტში ნატო-ს დაფინანსებით მოწყობილია ვიდეო სტუდია, სადაც ხდება ჩაწერა ვიდეო ლექციების, მათი შემდგომი მრავალმხრივი გამოყენების საშუალებით

ცენტრი აღჭურვილია ყველა საჭირო ვიდეო-აუდიო აპარატურით. ცენტრის ვებსაიტები და სამუშაო ლაბორატორია აწყობილია ცენტრის სერვერების სისტემაზე.