ინფრასტრუქტურა

Sample icon1

მოდელირებული პროგრამებით უზრუნველყოფილი ლაბორატორიები და კომპიუტერული კლასები

თანამშრომლობა

Sample icon 2

საზღვარგარეთის უნივერსიტეტებთან სამეცნიერო- სასწავლო სტაჟირებისა და დასაქმების სფეროში.

სტუდენტური სალონი

Sample icon 3

დისკუსიები სამეცნიერო-ტექნიკურ თემებზე და ფილმების სადემონსტრაციო დარბაზი ფილმოტეკით.

სამშენებლო ფაკულტეტის ჰიდროინჟინერიის დეპარტამენტი

Georgian technical University

 

ჩვენი აკადემიური და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები მაქსიმალურად არის დაახლოებული საზღვარგარეთის მოწინავე ქვეყნების  უნივერსიტეტებში მიმდინარე პროგრამებთან. რასაც ვაღწევთ ამ უნივერსიტეტებთან პარტნიორული თანამშრომლობის საშუალებით. შექმნილია სრულიად თანამედროვე ევროპული, ამერიკული და კანადური საგანმანათლებლო სტანდარტების  მიხედვით და ითვალისწინებს დასაქმების როგორც ეროვნული, აგრეთვე საერთაშორისო ბაზრის მოთხოვნებს. ხორციელდება სწავლების თანამედროვე ინოვაციური და შეფასების ობიექტური მეთოდების გამოყენებით და  უზრუნველყოფილია ლაბორატორიული და ექსპერიმენტალური ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელი კომპიუტერული პროგრამებით. სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკები მიმდინარეობს ცნობილ მოქმედ და მშენებარე ჰიდროელექტრო სადგურებსა, წყალმომარაგებისა და წყალარინების სპეციალობის ორგანიზაციებსა და საწარმოებში, თბოაირმომარაგების, გათბობა-ვენტილაციისა და კონდიციონირების პროცესის უზრუნველმყოფელ წარმოებებსა და სამშენებლო ობიექტებზე, რაც მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს კურსდამთავრებულებს თავიანთი პროფესიული მიზნების წარმატებით და სრულად განხორციელებაში არა მარტო საქართველოში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც.

 

corwlshi2

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სამეცნიერო - ტექნიკური ჟურნალი 

 

ჰიდროინჟინერია

 

გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი"

  • moscavleebi
    პრეზიდენტის ვიზიტი სტუ-ში

    13 ოქტომბერს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში გაიხსნა უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი კომპიუტერული ცენტრი, რომელიც გათვლილია 300 სტუდენტზე და სიდიდით მისი ანალოგი საქართველოში არ მოიპოვება. ასევე, გაიხსნა სასწავლო, სამეცნიერო და საექსპერტო ლაბორატორია.

  • moscavleebi
    მოსწავლეები სტუს ფიზიკის ახალ ლაბორატორიაში

    2 ნოემბერს, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა კომაროვის სახ. ფიზიკა-მათემატიკური სკოლის უფროსკლასელებთან ერთად, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში გახსნილი ახალი სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორია დაათვალიერა. 

დეპარტამენტის სხვა სიახლეები
moodle_logo

დისტანციური სწავლების საპილოტე პროექტი

დეპარტამენტი ახორციელებს ელექტრონული სწავლების პროცესის ვიდეო ლექციებით უზრუნველყოფას

ვიდეო თრეინინგები Moodle-ს ლოკალური სერვერი  

გამოწერა

გამოიწერეთ ჩვენი ელექტრონული ჟურნალი და გაეცანით დეპარტამენტის სიახლეებს.

მომავალი სემინარი

სიახლეები ჰიდროინჟინერიის სფეროში

 
 
You are here
გაეცანით ფაკულტეტის ამჟამინდელ, დამთავრებულებსა თუ მომავალ სტუდენტებს! დარეგისტრირდი!