ჰიდროსაინჟინრო დეპარტამენტს შეძენილი აქვს და წარმატებით იყენებს ვირტუალურ ჰიდრავლიკურ ლაბორატორიას.

მოცემული ლაბორატორია სრულიად ეფუძნება ფიზიკის კანონებს წყლისთვის და არის ჰიდრავლიკის პრაქტიკული სამუშაოების ვირტუალიზაცია 3 განზომილებიან კომპიუტერულ პროგრამაში.

ჰიდროინჟინერიაჰიდროინჟინერია

ჰიდროინჟინერიაჰიდროინჟინერია

 

Automation Studio--ს გამოყენებით, შესაძლებელია აიგოს ჰიდრავილიკური, პნევმატური და ელექტრო სქემები და მოხდეს მათი სიმულაცია რეალურ დროში.

პროგრამის გამოყენებით შესაძლებელია ექსპერიმენტების ჩატარება როგორც მილის შიგა ჰიდრავლიკაზე, ასევე ტუმბოებზე და დგუშებზე, მათიმონაცმეების შესწავლა და პრაქტიკული მაგალითების ამოხსნა