დეპარტამენტის პროფესორ-მასწავლებლებისათვის ჩატარებული ტრეინინგები

სწავლისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიებში

 1. კურიკულუმის განვითარება -რის ენდრიუსი,კანადის ტომსონ რივერს უნივერსიტეტის ხარისხის განვითარების ცენტრის ექსპერტი;
 2. სწავლის შედეგების შეფასება-მერი ლუ, ამერიკის შეერთებული შტატების კირკვუდის კოლეჯის ექსპერტი შეფასების სისტემებში;
 3. სწავლისა და სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფა საინჟინრო სპეციალობების სასწავლო პროგრამების განხორციელების პროცესში-სტივენ მაიკელსონი,აშშ ,აიოვას უნივერსიტეტის სწავლებისა და სწავლის ცენტრის ხელმძღვანელი;
 4. კრიტიკული აზროვნება-სტივენ ფრიმენი,აშშ,აიოვას უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ეხპერტი;
 5. აქტიური სწავლების მეთოდები-არდიტ მანი, ”სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის” ორგანიზაციის ექსპერტი;
 6. ლიდერობა-ია ჟვანია,ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრის ტრენერი;
 7. ბლუმის ტაქსონომია-ალექსანდე დავითაშვილი,ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრის ტრენერი;
 8. მეხსიერების როლი სწავლების პროცესში-ბუციკო ჩხარტიშვილი,ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრის ტრენერი;
 9. სამეცნიერო განათლება მოქალაქეობრივი აზროვნებისა და პასუხისმგებლობისათვის-კარენ ოტსი,ამერიკული პროექტის SENCER-ის დირექტორი.
 10. სტუდენტებზე ორიენტირებული სწავლება-მარინა ჭიჭინაძე,ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრის ტრენერი;
 11. კარიერის განვითარება-ნანა ჯაფარიძე,თამარ ცერცვაძე,ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრის ტრენერები;
 12. კომუნიკაციები ორგანიზაციებში-არდიტ მანი,”სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის” ორგანიზაციის ექსპერტი;
 13. კომუნიკაციების როლი სასწავლო პროცესში--მარინა ჭიჭინაძე,ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრის ტრენერი.
 14. MOODLE პროგრამა-კონსტანტინე მაღრაძე,ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრის ტრენერი.
You are here