ბიბლიოთეკა
მთავარი ძიება ატვირთვა Up
კატეგორია: სტატიები
Files:
M. Kalabegishvili - SEEPAGE ANALYSIS OF ENGURI HPP DAM TECTONIC FOUNDATION

გადმოწერა

M. Kalabegishvili - Enguri Dam Foundation Deformation Process Under the Impact of Geologic Cracking and Water Reservoir Operating Mode

გადმოწერა

MIRIAN KALABEGISHVILI - ORTACHALA HPP DRAINAGE SYSTEM FUNCTIONING ANALYSIS AND OPERATING PROBLEMS

გადმოწერა

ზ. გედენიძე, ტ. კვიციანი - თაღოვანი კაშხლების სიმტკიცეზე გაანგარიშების კომბინირებული მეთოდი და ოპტიმალური პარამეტრების შერჩევის საკითხები

გადმოწერა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მე–3 და მე–4 კორპუსების

გადმოწერა

ბაკურიანის ზოგადი პროფილის საავადმყოფოს ენერგოაუდიტის ანგარიში

გადმოწერა

დუშეთის ზოგადი პროფილის საავადმყოფოს ენერგოაუდიტის ანგარიში

გადმოწერა

ცაგერის საავადმყოფოს ენერგოაუდიტის ანგარიში

გადმოწერა

სტეფანწმინდის საავადმყოფოს ენერგოაუდიტის ანგარიში

გადმოწერა

მესტიის საავადმყოფოს ენერგოაუდიტის ანგარიში

გადმოწერა